Reiki praktika nõuab eelkõige austust inimese Vaba Tahte suhtes. Siin peab tingimata meeles pidama kust ja millisest Eluallikast pärineb see energia. Sellele allikale on antud palju nimetusi: Jumal, Suur Vaim, Kosmiline Mõistus, Kõiksus. Meister, kes kasutab seda energiat ja on kindel, et sellega kaasneb vaid positiivne tulemus, peab austama ka teiste inimeste veendumusi ja soove. Reiki - see on eelkõige partnerlussuhe Universaalse Eluenergiaga. Kui te süda on avatud sellisteks suheteks ja teil on kogemusi selle tervendamiskunsti rakendamisel, siis on teil ka usaldus selle positiivse jõu suhtes.

Reiki tervendamise efektiivsus sai tõestuse juba dr. Usui eluajal.Tema hauale Tokios zen-templis on asetatud suur mälestuskivi, kus on loetletud kõik tema inimkonna hüvanguks toime pandud teod ning Jaapani Imperaatori tänuavaldus tema tegevuse eest õpetaja ja tervendajana.

Siiani pole registreeritud ühtegi juhtumit, mil reikiga toimimisel oleks rikutud arstide põhiprintsiipi "ära tekita oma tegevusega kahju".