SAHASRARA

Asukoht: pealagi.
Enrgeetiline seos füüsilise kehaga: seitsmes chakra on elujõu sisenemiskoht, mille kaudu tuleb suurest universumist, Jumalalt või Taolt meisse lõputult energiat. See jõud toidab keha, meelt ja vaimu, jaotudes laiali kogu füüsilises kehas ja kuues alumises chakras, et siduda füüsiline keha seitsmenda chakraga. Seitsmenda chakra energia mõjutab suuremate elundkondade energiat kehas: kesknärvisüsteemi, muskulatuuri ja nahka.
Energeetiline seos emotsionaal-/mentaalkehaga: seitsmes chakra sisaldab energiat, mis tekitab pühendumust, inspireerivaid ja prohvetlikke mõtteid, transtsendentaalseid ideid ja müstilisi seoseid.
Sümboolne/tunnetuslik seos: seitsmes chakra sisaldab armulikkuse energia puhtaimat vormi ehk prana't. Selles chakras on hoiul energia, mis tekib palve ja meditatsiooni ajal ning kaitseb meie sümboolse nägemise võimet. See on vaimse kaemuse, visioonide ja intuitsiooni energeetiline keskus, mis ulatub inimteadvusest palju kaugemale. See on müstika vald, teadvelolu ja jumalike seoste mõõde.
Esmased hirmud: selliste vaimsete probleemidega nagu "pime hingeöö" seotud hirmud; hirm vaimse mahajäetuse ees, kartus kaotada identiteet ning sidemed elu ja meid ümbritsevate inimestega.
Esmased tugevad küljed: usk Jumala kohalolekusse ja kõigesse, mida usk inimese elus sümboliseerib - sisemine juhatus, kaemus, mis aitab terveneda, usaldus sellisel tasandil, mis jätab varju kõik tavapärased inimlikud hirmud, pühendumus.
Häirete korral on probleeme õppimise, tajumise ja vaimse arusaamisega. Ilmneda võivad füüsilised probleemid nagu langetõbi, värvipimedus, alkoholism, närvihäired, neuroosid ja unetus.
Püha tõde: "Ela käesolevas hetkes".


                      Caroline Myss "Vaimu anatoomia"
                      Ambika Wauters "Tšakraraamat"