Reiki on kiir, mida me suuname kindlal eesmärgil. Rakendades kaugravil visualiseerimise tehnikat, kandub tervendav energia vastuvõtjale üle nagu "valguse  silla" kaudu. Seetõttu pole reiki edastamine kauguse tagant keeruline. Kaugravi ajal võib tervendav võime olla isegi suurem, kuna vaimsed jõud on väga tugevad. Kuigi  tervendatavad kogevad tavaliselt kontaktravi vahetumalt, on energia mõlemal puhul ühesugune. Vahendaja tunneb selgesti, kuidas erinevad energiavood voolavad tervendatava erinevatesse kehaosadesse.
Kui inimene on teadlik eelseisvast seansist, siis võiks talle soovitada võtta sisse mugav asend, sulgeda silmad ning jääda rahulikuks nii umbes veerand tunniks.
Juhul, kui inimene kaugel ei tea, millal talle reikit saadetakse, tuleks meeles pidada Vaba Tahte Seadust. Sel puhul tuleks saata reikit kui Vabatahtlikku Kingitust. Kui Hing keeldub mingil põhjusel reikit vastu võtmast, siis voog lihtsalt hajub ilmaruumis.
Kaugtervendamisel on erinevaid meetodeid, sest reikil ei ole reegleid. Igaüks leiab enda jaoks sobivama meetodi.